Nuts - Joulutervehdys: ensimmäinen tieteellinen artikkeli julkaistu

Nuts - Joulutervehdys: ensimmäinen tieteellinen artikkeli julkaistu

Nuts - hankkeen ensimmäinen tieteellinen julkaisu on hyväksytty julkaistavaksi Global Food Security -lehdessä.

Artikkelissa hahmotelemme ruuan riittävyyttä tuleville, 9-10 mrd. ihmiselle, ravinnenäkökulmasta. Johtopäätöksemme on, että tulevan ruokatarjonnan kannalta kriittisintä on kuinka paljon makean veden ekosysteemit kestävät fosforivaluntaa häiriytymättä liikaa. Näin ollen fosforin rajallisuus uusiutumattomana luonnonvarana ei olekaan ensisijaisesti ratkaisevin tekijä ruokatarjonnan kannalta, kuten aikaisemmissa tutkimuksissa on usein esitetty. Toinen ratkaiseva rajoite kestävälle ruokatuotannolle on kestävä taso, kun ilmakehän typpeä muutetaan lannoitteiksi energiaintensiivisellä teollisuusprosessilla.

Arvioimme myös ravinnekestävien ruokalautasten ravinnemääriä erilaisilla dieettivaihtoehdoilla: jatkamalla nykyistä linjaa, säästämällä ruokajätteen määrässä tai siirtymällä kasvispainotteiseen ruokavalioon. Nykyisin keskiverto ihminen kuluttaa ruokaa 2800 kilokaloria päivässä. Tästä lähtökohdasta laskimme tulevaisuuden ravinnekestävien ruokalautasten ravintomääriä. Nykyisen kaltaisen ruokavalion jatkaminen tehottominen ruokaketjuineen tuottaisi tulevalle väestömäärälle tulevaisuudessa vain 160 kcal, mikäli sisävesien rehevöityminen halutaan pysäyttää. Jos olemme valmiita tinkimään vesistöjen tilasta ja samalla ruokajätteen määrän eliminoiminen yhdistettäisiin kasvispainotteiseen ruokavalioon, saisimme jopa 1600 kcal edestä ravintoa päivittäin. Ja tämä saavutettaisiin nykyisenkaltaisella ruokaketjusysteemillä! Miten paljon ruokaa vielä saadaankaan, kun ruokaketjun tehostaminen systeemisen muutoksen kautta saadaan toden teolla vauhtiin?

Koko mielenkiintoinen tarina löytyy linkistä: Taking planetary nutrient boundaries seriously: Can we feed the people