Elintarvikeketjun ravinnevuodot

Elintarvikeketjun ravinnevuodot

Kaisa Grönman

Ravinnetaloutta kehitettäessä ja ravinnejalanjälkeä määritettäessä on tärkeää tunnistaa elintarvikeketjussa tapahtuvat ravinnevuodot. On lisäksi tärkeää määrittää vuotojen suuruus ja miettiä, millä keinoin ketjun saisi suljetummaksi, mutta aloitetaan ensin ravinnevuotojen tunnistamisella ja paikantamisella.

Tässä kaaviossa on keskitytty yksinkertaistuksen vuoksi ainoastaan niihin ravinnevirtoihin, jotka liittyvät tiiviisti itse elintarvikeketjuun. Esimerkiksi pakkaukset ja niihin liittyvät ravinnevirrat ja -vuodot on jätetty merkitsemättä, samoin kuin fosfaattipitoiset pesuaineet, joita käytetään niin kotitalouksissa kuin muuallakin elintarvikeketjussa laitteistojen puhtaana pitämiseen. Kaaviossa ei myöskään ole huomioitu liikenteessä, energian tuotannossa ja yleensäkin fossiilisia polttoaineita poltettaessa syntyviä typen oksideja.

Lähteitä:

Bierman & Rosen. 2005. Nutrient Cycling & Maintaining Soil Fertility in Fruit and Vegetable Crop Systems. Saatavissa: http://www.extension.umn.edu/distribution/horticulture/m1193.html#intro

Saarijärvi et al. 2004. Laitumen dityppioksidi- ja ammoniakkipäästöt. Saatavissa: http://www.smts.fi/MTP%20julkaisu%202004/posterit04/ym03.pdf

Luonto lähellä -sarjan videot (YLE) HSY:n vesihuollosta. Saatavilla: http://www.hsy.fi/vesi/ymparisto/Sivut/Luontolahella-videot.aspx