Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Jenni Ypyä
Elinkaariarvioinnin päävaiheet (ISO 14040-2006)

On korkea aika selvittää itselle ja teille, millaiseen laskentaan ympäristörasitusta ja/tai luonnonvarojen kulumista kuvaavat jalanjäljet pohjautuvat. Laskenta perustuu yleisesti elinkaariarviointiin (LCA eli Life Cycle Assessment), joka on tieteellisin ja kattavin kaikista elinkaarimenetelmistä. Elinkaariarviointi kattaa täydellisimmillään tuotteen tai palvelun edellyttämät toimet koko elinkaaren aikana eli raaka-aineen hankinnasta tuotteen hylkäämiseen saakka, ”kehdosta hautaan”. Muita elinkaarimenetelmiä ovat mm.

Jenni Ypyä

Ravinnejalanjälki on terminä uusi ja monille outo. Liitämme tässä ravinnejalanjäljen ennen kaikkea elintarvikeketjuun, sillä nykyinen ruokajärjestelmämme alkutuotannosta tuotteen kulutukseen kuormittaa ravinteiden kannalta ympäristöä eniten. Energiajärjestelmä on myös tärkeä tutkimusalue ravinteiden kierron suhteen.