Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Jenni Ypyä
Fosforin kierto

Kuva 1. Fosforin kiertokulku (Lähde: Päivi Saari, Länsi-Suomen ympäristökeskus, Elinvoimainen Lestijoki-hankkeen oppimateriaaleja, 2009-2011).

Fosforin kierto painottuu maaperän ja vesistön välille. Ilmakehän rooli fosforin kierrossa on miltei mitätön, fosfori kun ei muodosta kovinkaan pitkäikäisiä kaasumaisia yhdisteitä - toisin kuin typpi tekee. Toisekseen, luonnon mikrobisto ei osallistu fosforin kiertoon niin aktiivisesti kuin typen kiertoon. Suurin merkitys mikrobistolla on fosforipitoisen orgaanisen aineksen hajottamisessa ja fosforin saattamisessa epäorgaaniseen muotoon.