Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Kaisa Grönman
Vesijalanjäljellä tarkoitetaan jonkin tuotteen, prosessin, kuluttajan tai vaikkapa valtion kuluttaman veden määrää. Vesijalanjälkeen sisältyy koko tarkasteltavan kohteen elinkaaren aikana käytetty vesi, eli aina raaka-aineiden tuotannosta ja valmistuksesta alkaen. Vesijalanjälki on siis resurssin kulutusta mittaava indikaattori. Maapallon makean veden resurssit ovat rajalliset ja jakautuneet epätasaisesti. Samaa analogiaa voi käyttää myös ravinnejalanjälkeen, osittain suoraan ja osittain epäsuorasti.
Kaisa Grönman
Elinkaarimallintaminen ja siihen liittyvien ohjeistojen tunteminen on arkipäivää työssäni Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla. Niinpä omalta osaltani on helpointa aloittaa ravinnejalanjälkiajattelu ottaen oppia jo olemassa olevista jalanjälkimenetelmistä, etsien niistä hyviä käytänteitä tai ajatuksenherättäjiä. Ravinnejalanjäljen rakentamisessa voi soveltaa osia nyt arkipäiväistyneestä hiilijalanjäljestä. Hiilijalanjäljelle tarkoitettua ISO 14067 standardia edelleen odotellessa, tutustutaan nyt hiilijalanjäljelle tehtyyn tuoreimpaan ohjeistukseen, vuonna 2011 julkaistuun World Resources Institute ja World Business Council for Sustainable Development -järjestöjen tuotteiden hiilijalanjäljen laskemiseen tarkoitettuun ohjeeseen: Product Life Cycle Accounting and Reporting Standard.