Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Kaisa Grönman
Ravinnetaloutta kehitettäessä ja ravinnejalanjälkeä määritettäessä on tärkeää tunnistaa elintarvikeketjussa tapahtuvat ravinnevuodot. On lisäksi tärkeää määrittää vuotojen suuruus ja miettiä, millä keinoin ketjun saisi suljetummaksi, mutta aloitetaan ensin ravinnevuotojen tunnistamisella ja paikantamisella.