Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Jenni Ypyä

Ympäristö muodostaa tärkeimmät rajoitteet globaalille ruoan tuotannon kehittymiselle. Riittääkö raaka-aineresursseja tulevaisuudessa? Muodostuuko ruoasta merkittävin pelinappula kansainvälisessä politiikassa? Mitä mahdollisuuksien ruokaa ympärillämme kasvaa – tiedostamattamme? Futures for Food – konferenssissa hahmottui, minkä asioiden ympärille tulevaisuuden ruokaa luodaan.