Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Kaisa Grönman
Jatketaan vielä tavoista, joilla ravinteet saadaan elintarviketjusta takaisin kiertoon. Yksi tällaisista tavoista on jätevedenpuhdistus, jossa hyötykäyttämällä liete voidaan saada ravinteita kiertoon mutta toisaalta myös menetetään ravinteita puhdistetun veden mukana (varsinkin jos puhdistusta ei tehdä tai siinä on ongelmia).
Kaisa Grönman
Valtioneuvosto hyväksyi toukokuussa asetuksen, jolla kielletään biohajoavan ja muun orgaanisen yhdyskuntajätteen sijoittaminen kaatopaikalle vuoteen 2016 mennessä. Rajoittamisella pyritään vähentämään kaatopaikkojen kasvihuonekaasupäästöjä ja vesistökuormitusta sekä edistämään luonnonvarojen kiertoa takaisin materiaaliksi tai energiaksi. Tässä hengessä on meidänkin hyvä esitellä niitä tekniikoita, joilla elintarvikeketjun ravinteet saadaan takaisin kiertoon ja osaltaan hyötykäyttöön. Aloitetaan kompostoinnista ja mädätyksestä.