Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Jenni Ypyä

Karjatalous tuottaa runsaasti ravinnerikasta sivutuotetta – lantaa. Ravinteita kiertää nyky-yhteiskunnassa pääasiassa lannan muodossa, joten lannan kestävään käyttöön ja optimaaliseen kierrätykseen tulisi panostaa tulevaisuudessa vieläkin enemmän. Ennen kaikkea lanta olisi nähtävä arvokkaana vaihtoehtona neitseellisen lannoitteen rinnalla.