Ravinnejalanjälki

Ravinnejalanjälki

Jenni Ypyä toimii tutkijana MTT:llä (Maa-ja elintarviketalouden tutkimuskeskus), jossa päätutkimuksen kohteet ovat kestävän elintarviketalouden edistäminen sekä ravinnekierto erilaisissa elintarvikeketjuissa. Kaisa Grönman työskentelee tutkijana Lappeenrannan teknillisellä yliopistolla elinkaarimallinnuksen parissa. Blogissa kerrotaan kehitettävän ravinnejalanjälki-laskentamallin työstämisestä. Ravinnejalanjälki määritetään tässä ensisijaisesti elintarvikejärjestelmän typelle ja fosforille.

Ravinnejalanjälki

Hae ravinnejalanjälkien otsikoista
Jenni Ypyä

Maatalouden harjoittamisessa aiheutuu typen häviöitä ammoniakin (NH3), dityppioksidin (N2O) sekä pienissä määrin typpimonoksidin (NO) muodossa mm. lannoitteiden ja lannan levityksestä sekä lannan käsittelystä johtuen. Kaikesta ammoniakin haihdunnasta jopa 90 % aiheutuu yksinomaan maataloudesta, pääosin urean ja proteiinien hajoamisprosesseista liittyen lannan käsittelyyn ja varastointiin. Dityppioksidia haihtuu lähinnä maahan lisätyn typen reagoidessa ympäristön bakteerien kanssa.