Systeeminen muutos

Systeeminen muutos – mikä on ravinnetalouden hyppäys?

Systeemisellä muutoksella tarkoitetaan toimintamallien, rakenteiden ja näiden vuorovaikutusten samanaikaista muutosta, jolla luodaan edellytyksiä tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kestävälle kehitykselle.

Maapallolla on kautta historian tapahtunut erilaisia systeemisiä hyppäyksiä, kuten vaikka siirtyminen purjelaivoista höyrylaivoihin ja edelleen valtamerilaivoihin. Tällä hetkellä kehittyvät maat ohittavat viestinnän kehityksen välivaiheita ja siirtyvät suoraan hyödyntämään langattomia matkapuhelinverkkoja.
Myös ravinnetaloudessa tapahtuu systeemisiä muutoksia. Tällä hetkellä erityisesti typen kiertokulku on ylittänyt moninkertaisesti maapallon kestävyyden rajan. Myös fosforin kiertokulussa lähestytään kestävyyden rajoja.

NUTS-hankkeen systeeminen muutostavoite on siirtyä nykyisestä ravinnekierrosta kestävään ravinnekiertoon. Tähän päästään määrittelemällä eri alueille kestävän ravinnekierron rajoja. Kun rajat on tunnistettu, hahmotellaan erilaisia polkuja, joita pitkin nykyisestä ravinnekierrosta päästään kestävään ravinnekiertoon.

Näin laajamittaista systeemistä muutosta ei ole mahdollista toteuttaa vain muutaman ihmisen voimin tai yksittäisenä, teknologisena tai innovatiivisena keksintönä. Muutokseen tarvitaan laajapohjainen, erilaisten sidosryhmien edustajista koostuva muutosareena. Areenalla pohditaan muutokseen tarvittavia tekijöitä, kuten kestävään ravinnekiertoon tähtäävän lainsäädännön ja säännösten laatimista tai sitä, miten uusille keksinnöille saadaan riittävästi tukea, jotta uusi tekniikka saadaan pikaisesti käyttöön.
Tällaisen muutosareenan ensimmäiset vaiheet hahmottuvat syyskuun työpajassa. Lue lisää työpajasta ajankohtaissivuilta.

Systeemisen muutoksen (Transition Management) viitekehyksestä ja sen toimimisesta käytännössä voit lukea lisää näiden linkkien kautta:

Työpajat

Koko päivän työpajassa työstettiin valittuja tulevaisuuden skenaarioita eteenpäin ja ideoitiin uusia ravinnetalouden polkuja. Työskentelyn tavoitteena oli löytää yhteinen näkemys tulevaisuuden kestävästä ravinnetalouden tilasta sekä konkretisoida tämän muutoksen esteitä.