Ravinnepolkutyöpaja

Koko päivän työpajassa työstettiin valittuja tulevaisuuden skenaarioita eteenpäin ja ideoitiin uusia ravinnetalouden polkuja. Työskentelyn tavoitteena oli löytää yhteinen näkemys tulevaisuuden kestävästä ravinnetalouden tilasta sekä konkretisoida tämän muutoksen esteitä.

Työpaja keräsi laajaa osallistujajoukon ravinnetalouden eri sidosryhmien edustajia.

Niinpä pääsimmekin pohtimaan ravinnetalouden tulevaisuutta lähes 70 osallistujan voimin.

Pyrimme avaamaan mielemme uusille ravinnetalouden mahdollisuuksille. Tässä meitä vauhditti Pirren, Sinikan ja Paavon trio tilaisuuteen sopivine ravinnetalous lauluineen.

Ryhmätöiden ohella ja niiden vauhdittamiseksi Helena Kahiluoto hahmotteli kestävän ravinnetalouden tulevaisuuskuvia.

Tiivis työskentely tuotti tulokseksi mm. seuraavia havaintoja ja tarpeita:

  • Pohjan muutokselle luovat koulutus, arvomuutos ja viestintä
  • Kierrätysravinteita tulisi tukea politiikan ohjauskeinoin sekä taloudellisilla kannustimilla
  • Käytännön työkaluiksi tarvitaan uusi teknologioita ja innovaatioita
  • Päättävät tahot, kuten ministeriöt, tulisi saada sitoutumaan muutokseen